Hemmakontoret lönsamt för företag

Att tillåta personal att jobba hemifrån innebär lägre utgifter från arbetsgivarens håll är härmed fastställt. Det visar sig nämligen att om de anställda har möjlighet att jobba hemifrån är chansen större att de stannar kvar på organisationen, och omsättningen av personalen minskar.

Tidigare har vi skrivit om var man kan fynda billigt kontorsmaterial till grossistpriser och det tåls att hålla den tanken levande. Det har nämligen visat sig att en arbetsplats som tillåter mycket hemmaarbete får gladare anställda och lägre kostnader för arbetsgivaren. Vad som fortfarande är viktigt är att man har ett rum man kan stänga ute övriga ljud, och att man har bra material och utrustning som underlättar ens arbete. Det är alltså inte rekommenderat att sitta i sängen och jobba. 

Hemmakontoret minskar smittspridning

Har man möjligheten att jobba hemifrån minskar också risken för smittspridning av influensor på en arbetsplats.

”Men personer som jobbar hemifrån gör även så i högre utsträckning om de är krassliga. Och lika viktigt, de riskerar inte att smitta ner sina kollegor när den där envisa höstförkylningen inte vill ge med sig. Självklart betyder inte detta att man ska arbeta när man är sjuk.” Computer Sweden

Dessutom tyder en del forskning på att man är redo att gå ner lite i lön i utbyte mot att få arbeta mer flexibelt. Då behöver inte arbetstagaren ödsla tid på pendling, köpa lunch ute och annat. Det verkar också som att de övergripande kontorskostnaderna för en arbetsgivare minskar, när behovet av stora välutrustade lokaler, både med tysta rum och bra mötesplatser minskar. Det tysta koncentrerade arbetet kan skötas hemifrån, medan det kreativa och sociala utbytet sker på arbetsplatsen.