Tips för att du ska förstå Bitcoin

De flesta vet väldigt lite om Bitcoin. Det är ett varumärke precis som Internet var i slutet av 1990-talet som skapade stor spänning hos en liten fanatisk publik men förvirring, likgiltighet och ofta fientlighet hos allmänheten och mainstreamen. ”Jag behöver inte e-post”, sa majoriteten då, utan att ha en minsta aning om vad det var och än mindre vad det skulle komma att bli. Det var inte förrän de sociala medierna öppnade som allmänheten hakade på. Idag är alla fördelar och nackdelar som Internet har erbjudit mänskligheten med åren väl etablerade.

Fördelarna med krypto är inte alltför väl förstådda och möjligheten att denna valuta kan komma att revolutionera ekonomin anses löjlig hos de flesta. Verkligheten kan dock vara annorlunda, prognoser visar att Bitcoin värdet kan komma att stiga enormt inom de kommande åren. Här följer ett par fördelar med valutan

”Såvida inte en användare frivilligt publicerar sina Bitcointransaktioner, så är hans köp aldrig förknippade med hans personliga identitet, precis på samma sätt som det är väldigt svårt att spåra transaktion gjorda med kontanter.”

Användarautonomi och diskretion

Den främsta fördelen med bitcoin för många användare, och faktiskt en av de centrala kriterierna för cryptovalutor mer generellt, är autonomi. Digitala valutor tillåter användare mer autonomi över sina egna pengar än vad de andra valutor gör, åtminstone teoretiskt sett. Användare kan kontrollera hur de spenderar sina pengar utan att hantera en mellanhandsmyndighet som en bank eller regering. Bitcointransaktioner är väldigt diskreta. Såvida inte en användare frivilligt publicerar sina Bitcointransaktioner, så är hans köp aldrig förknippade med hans personliga identitet, precis på samma sätt som det är väldigt svårt att spåra transaktion gjorda med kontanter. Faktum är att den anonyma bitcoinadressen som genereras för användarköp ändras i och med varje transaktion. Detta betyder inte att bitcointransaktioner är helt och hållet anonyma eller helt ospårbara, men de är betydligt mer privata än de mer traditionella transaktionsmetoderna.